Pompy ciepła

Pompa ciepła

     Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (tworząc potencjał do efektywniejszego wykorzystania energii) oraz gospodarstw domowych (np. powietrze wyrzutowe).
Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii i przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej. System z pompą ciepła składa się z dolnego źródła ciepła, jednostki pompy ciepła oraz z górnego źródła ciepła, czyli systemu dystrybucji ciepła/chłodu w budynku. Czynnik roboczy przekazuje ciepło z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła. Dodatkowa energia potrzebna jest do zasilenia sprężarki i pomp.
Istnieje możliwość odwrócenia kierunku obiegu pompy ciepła, aby wykorzystać to samo urządzenie zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. Przy ogrzewaniu, dolne źródło ciepła jest zlokalizowane poza budynkiem (ciepło z powietrza, wody, gruntu). W przypadku chłodzenia, cykl jest odwrócony: budynek sam w sobie jest źródłem ciepła podczas gdy powietrze, woda lub grunt przejmują ciepło.

Źródła energii dla pomp ciepła

     Powietrzne pompy ciepła
Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu otoczenia lub powietrzu wyrzutowym do ogrzewania, chłodzenia lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą być zainstalowane jako kompaktowe jednostki wewnątrz lub na zewnątrz domu. Systemy typu split składają się z jednej jednostki wewnątrz i jednej na zewnątrz budynku.
Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w domu przez wodny system centralnego ogrzewania bądź powietrzny wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Ciągły rozwój technologii umożliwia efektywne wykorzystanie systemów we wszystkich strefach klimatycznych.

     Pompy ciepła korzystające z energii hydrotermalnej
Pompy ciepła wykorzystują energię skumulowaną w wodach podziemnych, powierzchniowych lub morskich. Tam gdzie wody podziemne są łatwo dostępne wykonuje się dwa odwierty. Pierwszy z nich stanowi studnię czerpalna, drugi spełnia funkcję studnią zrzutowej, do której oddawana jest woda. Pompa ciepła pobiera ciepło z wody i wykorzystuje je do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w domu przez wodny system centralnego ogrzewania bądź powietrzny, wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Zaletą wodnych pomp ciepła jest szczególnie wysoka efektywność ze względu na wysokie temperatury wody jako nośnika ciepła.

     Pompy ciepła korzystające z energii geotermalnej
Gruntowe pompy ciepła wykorzystują energię skumulowaną w gruncie do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ciepło jest pobierane z gruntu za pomocą pionowych i poziomych gruntowych wymienników ciepła. Ciepło jest zwykle rozprowadzane przez system hydrauliczny lub powietrzny. Gruntowe pompy ciepła mogą pracować bardzo efektywnie dzięki stabilnym i stosunkowo wysokim temperaturom gruntu.

Zalety ogrzewania pompą ciepła

    Pompy ciepła wykorzystują energię pobieraną z natury, dlatego są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych opartych na energii elektrycznej, gazie czy oleju. Podczas gdy ceny tradycyjnych surowców ciągle rosną, pompa korzysta z odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie może przynosić nawet do 75% oszczędności na ogrzewaniu. W porównaniu do bardzo ekonomicznych gazowych kotłów kondensacyjnych oszczędności sięgną do 40%, ale już przy kotłach zasilanych olejem opałowym lub gazem płynnym może to być 60-65%.

Zakup pompy ciepła to dość duży, ale jednorazowy wydatek, który powinien się zwrócić w ciągu kilku lat. Tym bardziej, że pompa jest urządzeniem ekologicznym, na zakup i montaż którego można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45% kosztów inwestycji. Dodatkowym atutem pomp ciepła jest fakt bardzo dobrej współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Takie połączenie to idealne rozwiązanie dające realne oszczędności w kosztach eksploatacji budynku.
Dla klientów ceniących komfort i wygodę ważny może okazać się fakt, że pompa ciepła jest praktycznie bezobsługowa w odróżnieniu od tradycyjnych systemów grzewczych. Pompa ciepła w większości przypadków może być zamontowana w dowolnym pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku w przypadku pompy powietrznej. W zależności od instalacji oraz rodzaju zastosowanej pompy ciepła, może być potrzebny również zbiornik buforowy. Nie ma jednak potrzeby dodatkowego miejsca na zbiornik opału lub gazu czy komin.

Ponieważ pompa ciepła przyniesie największe oszczędności w instalacji niskotemperaturowej (o niskiej temperaturze zasilania obiegu grzewczego, najlepiej do 35°C), tak wiec najlepiej jest stosować pompę przy ogrzewaniu podłogowym, które również pozwala na oszczędność miejsca nie wymagając instalacji grzejników w ogrzewanych pomieszczeniach.
Przez ostatnie kilka lat rynek pomp ciepła rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, chociaż nadal jesteśmy w tyle za Europą, która już dawno doceniła zalety tych urządzeń. Z uwagi na wszystkie wyżej wymienione cechy pomp ciepła, a przede wszystkim na fakt, iż są to urządzenia niezwykle ekonomiczne i przyjazne środowisku, zachęcamy naszych klientów do rozważenia ich kupna i instalacji zarówno w nowych jak i zamieszkałych już domach.

Współpracując z renomowanymi producentami pomp ciepła pomożemy w ich doborze i dopasowaniu do Państwa potrzeb.